Mallar, cv mall

Menu:

Bokrecension mall - Skriva bokrecension

Nedan finner du en gratis mall för bokrecension. Denna underlättar när du ska skriva bokrecension. På Mallar.info finns många olika mallar och exempel på dokument.

Ska du skriva en bokrecension? Då kan ditt arbete underlättas av Mallar.info:s mall för bokrecension.

Nedan följer en mall för bokrecension. Notera att mallen är endast är en utgångspunkt. Beroende på de instruktioner du fått gällande den bokrecension du ska skriva så kan delar av mallen behöva justeras.

Recension av [Bokens titel] av [författarens namn]

Ingress

Ingressen innehåller:
• Bokens titeln med eventuell förklaring av denna
• Kort presentation av författaren
• Bokens genre och eventuell huvudfråga

Bokens handling
Denna del av bokrecensionen beskriver bokens innehåll i relativt och objektiva stora drag (inga spoilers: som exempelvis vem mördaren var eller liknande).

Bokens miljö

Denna del av bokrecensionen beskriver det sammanhang och den miljö som författaren valt att lägga bokens handling i. I vilkens sorts samhälle utspelas handlingen i? Vilken plats och tid utspelas handlingen i? Är det en aristokratisk miljö i sjuttonhundratalets Frankrike? Eller kanske en rymdfärja år 2525?

Bokens karaktärer
Denna del av bokrecensionen beskriver de huvudsakliga karaktärer som finns i boken. Varje karaktär i denna del kan ges en egen underrubrik som nedan.

Karaktär 1
Börja med att ge en kort presentation av karaktären och dennas plats i bokens handling. Beskriv hur karaktären utvecklas i boken.

Karaktär 2
Som ovan.

Bokens form och komposition
Form
Denna del av bokrecensionen beskriver författarens skrivsätt. Formen avser hur texten är uppbyggd. Använder författaren ett bildligt språk? Beskrivs allting i detalj eller får läsaren fylla i mycket själv? Används ett högtravande svulstigt språk med många svåra ord och referenser och kopplingar till annan litteratur? Beskriver författaren kort med enkla meningar handlingen på ett mer objektivt sätt?

Komposition
Denna del av bokrecensionen beskriver hur författaren valt att berätta sin historia. Vem är det som berättar handlingen? Är boken skriven i jag-form? Är det en extern och dold person som beskriver händelserna? Beskrivs dialoger eller skrivs de direkt med karaktärernas repliker?

Budskap
I denna del av bokrecensionen ska du försöka beskriva vilket budskap du tror författaren vill få fram med sin bok (eller om du anser att inget budskap finns). I denna del av bokrecensionen blir det alltså mer analys från ditt håll. Försök ge exempel och citat från boken som styrker din tes om bokens budskap.

Diskussion
Det är ju trots allt en bokrecension du skriver och vad vore en sådan utan en rekommendation. Men först bör en diskussion av boken komma. Denna diskussion innehåller vad som är bra och dåligt med boken och varför du anser detta. Du kan även jämföra boken med annan litteratur och på så sätt ge den ett sammanhang Även här är det upp till dig att analysera boken. Motivera allt du skriver noggrant.

Rekommendation
I denna del av bokrecensionen skriver du om du rekommenderar boken och ger den eventuellt betyg. Rekommendation och betyg underbygger du med argument. Du kan även inkludera vem du anser boken skulle passa och varför.

Bokrecensioner på engelska

Är du intresserad av att läsa bokrecensioner på engelska. På The New York Times hemsida om böcker läser du Bokrecensioner på engelska.

Relaterade mallar:
Källförteckning mall
Filmanalys mall
Debattartikel mall
Brev mall
Rapport mall