Mallar
Mallar

Menu:Skriv bokrecensionen med vår mall

Ska du skriva en bokrecension? Att skriva en bokrecension kan vara ganska svårt, särskilt om det är första gången man skriver en sådan. Med hjälp av vår mall skriver du enklare en bra bokrecension. Du hittar mallen för bokrecension längre ned i artikeln.

Artikelns innehåll:

Mall för bokrecension

Mallen utgörs av texten nedan. Du använder mallen genom att:

Notera att mallen endast är en utgångspunkt. Beroende på de instruktioner du fått gällande den bokrecension du ska skriva så kan delar av mallen behöva justeras. Mallen passar extra bra för dig som är nybörjare och skriver din första bokrecension.

Recension av [Bokens titel] av [författarens namn]

Ingress. Ingressen innehåller:

Bokens handling. Denna del av bokrecensionen beskriver bokens innehåll i relativt objektiva och stora drag (inga spoilers: som exempelvis vem mördaren är, eller liknande).

Bokens miljö. Denna del av bokrecensionen beskriver det sammanhang och den miljö som författaren valt att lägga bokens handling i:

Bokens karaktärer. Denna del av bokrecensionen beskriver de huvudsakliga karaktärer som finns i boken. Varje karaktär i denna del kan ges en egen underrubrik:

Karaktär 1. Börja med att ge en kort presentation av karaktären och dennes roll i bokens handling. Beskriv hur karaktären utvecklas i boken.

Karaktär 2. Som ovan.

Bokens form och komposition

Form. Denna del av bokrecensionen beskriver författarens skrivsätt. Formen avser hur texten är uppbyggd:

Komposition. Denna del av bokrecensionen beskriver hur författaren valt att berätta sin historia:

Budskap. I denna del av bokrecensionen ska du försöka beskriva vilket budskap du tror författaren vill få fram med sin bok (eller om du anser att inget budskap finns). I denna del av bokrecensionen blir det alltså mer analys från ditt håll. Försök ge exempel och citat från boken som styrker din tes om bokens budskap.

Diskussion. Det är ju trots allt en bokrecension du skriver och vad vore en sådan utan en rekommendation. Men först bör en diskussion av boken komma. Denna diskussion innehåller vad som är bra och dåligt med boken och varför du anser detta.

Du kan även jämföra boken med annan litteratur och på så sätt ge den ett sammanhang Även här är det upp till dig att analysera boken. Motivera allt du skriver noggrant.

Rekommendation. Denna del av bokrecensionen handlar om huruvida du rekommenderar boken och du ger den eventuellt även ett betyg. Rekommendationen och betyget bör underbyggas med argument. Du kan även inkludera vilken typ av läsare du anser boken skulle passa och varför.

Checklista

  1. Bokrecensionens innehåll bör förslagsvis motsvara vad som beskrivs i mallen ovan.
  2. Det första stycket i bokrecensionen bör innehålla bokens titel och författarens namn.
  3. Säkerställ att läsaren förstår den grundläggande handlingen i boken.
  4. Säkerställ att du tydligt har argumenterat för din slutsats gällande boken (exempelvis att du rekommenderat läsning av den).
  5. Säkerställ även att diskussionsdelen är tydlig.
  6. Kontrollera språk och stavning noggrant flera gånger.
  7. Glöm inte att skriva ditt eget namn på första sidan av bokrecensionen.

Relaterade mallar:

Bokrecensioner på engelska

Är du intresserad av att läsa bokrecensioner på engelska. På The New York Times hemsida om böcker läser du Bokrecensioner på engelska.