Mallar, cv mall

Menu:

Hur skriver man en källförteckning? Mall & exempel

Ska du skriva en källförteckning? Med hjälp av vår mall för källförteckning skriver du snabbt och enkelt en källförteckning till din uppsats. Mallen är gratis och tillgänglig utan registrering.

Du hittar källförteckningsmallen längre ned i artikeln.

Bakgrund och instruktion

I många typer av texter så behöver källor, det vill säga, referenser anges. I dessa fall behövs även en referenslista, med andra ord en källförteckning.

Oavsett vilken text du behöver en källförteckning till så bör någon av mallarna nedan passa bra. Mallen innehåller också exempel för källförteckning.

Det finns många sätt att skriva referenser och källförteckning; och mallarna beskriver vanliga sätt för referering som kan rekommenderas om det inte finns några direkta instruktioner för hur dina referenser och din källförteckning ska se ut.

Ett enkelt trick för att skriva referenserna

Ett mycket enkelt sätt att skriva referenser för böcker och artiklar (källhänvisning till hemsidor avhandlas längre ned i artikeln) är:

Här finns mallarna för källförteckning

Mallarna för källförteckning som finns under respektive rubrik nedan gäller:

Källförteckning artikel: mall & exempel

Efternamn 1, Initial 1., Efternamn 2, Initial 2. och Efternamn 3, Initial 3. (år). Titel. Tidskriftens titel, Volym (nummer), antal sidor.

Exempel: Karlsson, A., Bengtson, C. and Malm 3, R. (2002). Att skriva referenser. Referenser och annat, 11(2), 32 sidor.

Källförteckning bok: mall & exempel

Efternamn 1, Initial 1., Efternamn 2, Initial 2. och Efternamn 3, Initial 3. (år). Titel. Förlagets ort: förlagets namn.

Exempel: Hast, A., och Larsson, R. (1987). Källförteckningar och liknande. Trelleborg: Referensförslaget.

Källförteckning till hemsidor: mall & exempel

Efternamn 1, Initial 1., Efternamn 2, Initial 2. och Efternamn 3, Initial 3. (år). Titel. Datum för nedladdning, från URL.

Exempel: Svensson, J (2012). Så här skriver man en källförteckning. 2023-01-03, från https://www[och så vidare, här ska hela hemside-adressen tas med)].

Så här hänvisar man till källor i löptexten

I löptexten kan man hänvisa till källförteckningen genom ”Efternamn 1, Efternamn 2, och Efternamn 3 (år)”. Detta förklaras enklast genom ett exempel:

”Klasson, Nilsson och Pålsson (1993) visar att...”.

Relaterade mallar: