Mallar, cv mall

Menu:

Debattartikel mall - Skriva debattartikel

Nedan finner du Mallar.infos finns gratis mall för debattartikel. På Mallar.info finns många olika mallar och exempel på dokument. Underlätta skrivandet av din debattartikel med vår mall. Många debattartiklar har vissa delar gemensamt. Genom att inspireras av vår mall för debattartiklar kan ditt skrivande bli enklare. Notera att mallen för debattartikel endast är en utgångspunkt.

Relaterade mallar:
Bokrecension mall
Källförteckning mall
Inbjudan/inbjudningskort mallar
Mallar Word
Rapport mall
Nyhetsbrev mall

Rubrik [denna ska tydligt visa din ståndpunkt i debatten]

Ingress
Ingressen ger läsaren en bakgrund till den aktuella debatten och berättar varför du anser ämnet är viktigt nog att skriva en debattartikel om.Ståndpunkt
Här berättar du vad din ståndpunkt i debatten är. Innehåller ofta förslag eller uppmaningar.

Argument och eventuella motargument
(pro et contra) Här argumenterar du för varför din ståndpunkt är korrekt. En välskriven och övertygande debattartikel har relevanta och hållbara argument. Att även ha med motargument gör debattartikeln mer trovärdig. Ge källor till alla påståenden.

Avslutande del
Här sammanfattar du din ståndpunkt och de tyngst vägande argumenten.

Referenser
En seriös debattartikel ger tydliga källor.

Bilder
Din debattartikel kan även innehålla bilder.