Mallar
Mallar

Menu:Skriv debattartikeln med vår mall

Skriv din debattartikel med vår mall. Mallen utgörs av texten nedan och är tillgänglig gratis utan registrering.

Artikelns innehåll:

Tänkt användare

Mallen är tänkt som en utgångspunkt för dig som ska skriva en debattartikel och passar extra bra för dig som inte skrivit så många debattartiklar.

Checklista för debattartikeln

 1. Säkerställ att dina argument presenteras tydligt, och på ett sätt så att den tilltänkte läsaren kan ta dem till sig.
 2. Säkerställ att läsaren kan förstå din utgångspunkt/slutsats tidigt i debattartikeln.
 3. Kontrollera språk och stavning noggrant flera gånger. Korrekturläs även för att säkerställa att innehållet presenteras på bästa möjliga sätt.
 4. Faktagranska noga alla påstående som görs i texten.
 5. Se till att debattartikeln har en lämplig ton. Den bör exempelvis inte vara nedsättande.
 6. Ange korrekta referenser när så är lämpligt (ofta finns instruktioner gällande detta). Se vår mall för källförteckning.
 7. Läs och följ noga samtliga eventuella instruktioner för hur debattartikeln ska skrivas.

Exempel på ämnen för debattartiklar

 1. Vid vilken ålder bör man få rösta?
 2. Bör monarkin avskaffas?
 3. Bör skatterna höjas eller sänkas?
 4. Bör AI regleras? I så fall hur?
 5. Har social media mestadels en positiv eller en negativ inverkan på samhället?
 6. Har social media mestadels en positiv eller en negativ inverkan enskilda individer?
 7. Bör kollektivtrafiken vara gratis?
 8. Bör systembolaget avskaffas?
 9. Bör återvinning göras obligatorisk?
 10. Bör barn i skolan få lära sig att skriva för hand?
 11. Bör ämnet idrott i skolan utökas/minskas?
 12. Kommer människor att sluta läsa böcker? Gör det något?
 13. Vilket eller vilka ämnen är viktigast i skolan?

Mall för debattartikel

Mallen utgörs av texten under rubriken nedan. Många debattartiklar har vissa delar gemensamt. Genom att inspireras av vår mall för debattartiklar kan ditt skrivande bli enklare. Använd mallen som utgångspunkt för din debattartikel och justera den enligt behov och önskemål.

Du använder mallen genom att:

Rubrik [denna ska tydligt visa din ståndpunkt i debatten]

Ingress
Ingressen ger läsaren en bakgrund till den aktuella debatten och berättar varför du anser att ämnet är viktigt nog att skriva en debattartikel om.

Ståndpunkt
Här berättar du vad din ståndpunkt i debatten är. Innehåller ofta förslag eller uppmaningar.

Argument och eventuella motargument (pro et contra)
Här argumenterar du för varför din ståndpunkt är korrekt. En välskriven och övertygande debattartikel har relevanta och hållbara argument. Att även ha med motargument gör debattartikeln mer trovärdig. Ge källor till alla påståenden.

Avslutande del
Här sammanfattar du din ståndpunkt och de tyngst vägande argumenten.

Referenser
En seriös debattartikel ger tydliga källor. Ett annat ord för referenser är källförteckning. För att enkelt skriva en sådan rekommenderas mallar.infos mall för källförteckning.

Bilder
Din debattartikel kan även innehålla bilder. Se till att inte använda bilder du inte har rätt att använda gällande copyright. Du hittar bilder på: sv.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons.

Mallar relaterade till debattartiklar: