Mallar, cv mall

Menu:


Skriv debattartikel med vår mall

Skriv din debattartikel med vår mall. Mallen utgörs av texten nedan och är tillgänglig gratis utan registrering.

Mallar relaterade till debattartiklar:

Tänkt användare

Mallen är tänkt som en utgångspunkt för dig som ska skriva en debattartikel och passar extra bra för dig som inte skrivit så många debattartiklar.

Mall för debattartikel

Mallen utgörs av texten under rubriken nedan. Många debattartiklar har vissa delar gemensamt. Genom att inspireras av vår mall för debattartiklar kan ditt skrivande bli enklare. Använd mallen som utgångspunkt för din debattartikel och justera den enligt behov och önskemål.

Du använder mallen genom att:

Rubrik [denna ska tydligt visa din ståndpunkt i debatten]

Ingress
Ingressen ger läsaren en bakgrund till den aktuella debatten och berättar varför du anser ämnet är viktigt nog att skriva en debattartikel om.

Ståndpunkt
Här berättar du vad din ståndpunkt i debatten är. Innehåller ofta förslag eller uppmaningar.

Argument och eventuella motargument
(pro et contra) Här argumenterar du för varför din ståndpunkt är korrekt. En välskriven och övertygande debattartikel har relevanta och hållbara argument. Att även ha med motargument gör debattartikeln mer trovärdig. Ge källor till alla påståenden.

Avslutande del
Här sammanfattar du din ståndpunkt och de tyngst vägande argumenten.

Referenser
En seriös debattartikel ger tydliga källor. Ett annat ord för referenser är källförteckning. För att enkelt skriva en sådan rekommenderas mallar.infos mall för källförteckning.

Bilder
Din debattartikel kan även innehålla bilder. Se till att inte använda bilder du inte har rätt att använda gällande copyright. Du hittar bilder på: sv.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons.