Mallar
Mallar

Menu:Skriv skuldebrev i enkel Word-mall

Ska du skriva ett skuldebrev? Skriv skuldebrevet med hjälp av vår mall i Word (finns även i PDF). Gratis och utan krav på registrering.

Gratis mall skuldebrev Word

Mall för enkelt skuldebrev (Word).

Mall för enkelt skuldebrev (PDF).

Mallar.info är en gratis hemsida och mallar/information används på eget ansvar och bör endast användas om tillräcklig kompetens innehas. Om säkerställd korrekthet önskas bör betald fackman användas. Läs mer på länken ”Kontakt” i länkmenyn.

Självklart är det ofta viktigt att det är säkerställt att det blir helt korrekt när det gäller skuldebrev. För att helt säkerställa detta kan det vara en god idé att anlita en jurist. Detta gäller såklart särskilt vid skulder om större belopp eller om det av annan anledning är extra viktigt att allt blir helt korrekt.

Enkelt skuldebrev vs löpande skuldebrev

Det finns två typer av skuldebrev: enkla skuldebrev och löpande skuldebrev.

Den mest betydelsefulla skillnaden mellan ett enkelt och ett löpande skuldebrev är att löpande skuldebrev är mycket enklare att överlåta (sälja eller ge bort) till en annan part jämfört med enkla skuldebrev.

Notera dock att även om enkla skuldebrev inte generellt är skrivna i syfte att överlåtas så finns ändå under vissa förutsättningar möjligheten att överlåta dem: läs mer på likvidum.se (om skuldebrev).

Den mall för skuldebrev som finns ovan ger exempel på ett enkelt skuldebrev.

Att fylla i mallen för skuldebrev

Mallen innehåller information om exempelvis:

Notera att mallen endast utgör ett exempel och att skuldebrev kan se ut på olika sätt.

Vad säger lagen?

I Sverige finns en särskild lag som reglerar skuldebrev: lagen.nu - Lag (1936:81) om skuldebrev.

Relaterade mallar: