Mallar
Mallar

Menu:Skriv ett reportage med vår mall

Ska du skriva ett reportage? Olika reportage har ofta många delar gemensamt och du kan därför underlätta skrivandet av ditt reportage med vår mall; tillgänglig helt gratis och utan registrering.

Du hittar mallen längre ned i artikeln.

Tips för reportagets innehåll

Så här använder du mallen

Mallen utgörs av texten under rubriken nedan. Gör så här:

Mallen är främst tänkt som inspiration för dig som inte har så mycket erfarenhet av att skriva reportage. Mallen är en god utgångspunkt för ditt reportage, men beroende på de specifika instruktioner du har så kan mallen behöva justeras.

Mallen för reportage finns här

Mallen utgörs av rubrikerna nedan.

Reportagets rubrik [ska tydligt visa vad reportaget handlar om]

Inledning
Inledningen ger läsaren en bakgrund till ämnet och sammanfattar reportagets huvudinnehåll.

Brödtext
Detta är reportagets mest omfattande del. Denna del innehåller fakta, intervjuer etc. Brödtexten delas in i olika sektioner med rubriker och underrubriker som tydligt ska visa vad respektive sektion handlar om.

Avslutande och konkluderande del
Här ger författaren en kort sammanfattning av reportagets huvudpunkter. En konkluderande (dvs. sammanfattande) del bör också finnas med.

Referenser
Här ges tydliga källor. Ett annat ord för referenser är källförteckning. För att enkelt skriva en sådan rekommenderas mallar.infos mall för källförteckning.

Bilder
Reportage bör innehålla bilder för att ge ett tydligt sammanhang för texten. Ett sätt att hitta bilder är att besöka: sv.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons.

Relaterade mallar: