Mallar, cv mall

Menu:

Reportage mall - Skriva reportage

Ska du skriva ett reportage? Med hjälp av vår mall för reportage kommer du enklare igång med skrivandet, dessutom är den helt gratis. Alla mallar på Mallar.info är gratis!

Underlätta skrivandet av ditt reportage med vår mall. Olika reportage har ofta många delar gemensamt. Använd Mallar.info:s mall för att skriva ett reportage. Denna mall för reportage kan vara en god utgångspunkt för ditt reportage, men beroende på de specifika instruktioner som eventuellt gäller för ditt reportage så kan mallen behöva justeras.


Relaterade mallar:
Källförteckning mall
Bokrecension mall
Debattartikel mall
Rapport mall

Allmänt om att skriva reportage

Reportaget är en journalistisk skildring. Ett reportage innehåller ofta beskrivningar av personer och omgivningar. Ett reportage går ofta in mer på djupet i enskilda personers/gruppers situationer jämfört med exempelvis en artikel. Ett reportage är ofta text- och bildbaserat, men kan även vara i ljud och/eller videoformat.

Mall:

Reprotagets rubrik [ska tydligt visa vad reportaget handlar om]

Inledning
Inledningen ger läsaren en bakgrund till ämnet och sammanfattar reportagets huvudinnehåll.

Brödtext Detta är reportagets mest omfattande del. Den innehåller fakta, intervjuer etc. Brödtexten delas in i olika sektioner med rubriker och underrubriker som tydligt ska visa vad respektive sektion handlar om.

Avslutande och konkluderande del
Här ger författaren en kort sammanfattning av reprotagets huvudpunkter. En konkluderande del bör också finnas med.

Referenser
Här ges tydliga källor.

Bilder
Reportage bör innehålla bilder för att ge ett tydligt sammanhang för texten.