Mallar, cv mall

Menu:

Bouppteckning mall

Bouppteckningen är ett av de dokument som måste upprättas när någon dör. Under rubriken relaterad mallar nedan finner du mallar för andra dokument som måste skrivas när någon dör.Bouppteckningen ska registreras hos skatteverket och det allra enklaste sättet att skapa en bouppteckning själv är att göra det med hjälp av den mall/blankett som skatteverket tillhandahåller för detta. Med anledning av att skatteverket via skatteverket.se/…bouppteckning… erhåller en mycket bra mall för bouppteckningen så har Mallar.info valt att inte erbjuda denna mall.

Relaterade mallar:
Arvsskifte mall
Bodelningsavtal mall
Testamente mall
Äktenskapsförord mall