Mallar
Mallar

Menu:

Att skapa en bouppteckning

Bouppteckningen är ett av de dokument som måste upprättas när någon dör. Nedan beskrivs vad en bouppteckning är för något. Efter bouppteckningen är klar görs själva arvskiftet, vilket motsvarar övergången av tillgångarna till arvingarna; se därför även mallar.infos mall för arvskifte.

Vad är en bouppteckning?

Registrera hos Skatteverket inom fyra månader

Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket. I praktiken innebär detta att bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter att personen ifråga har avlidit.

Blankett för bouppteckning

Det enklaste sättet att skapa en bouppteckning själv är att göra det med hjälp av den blankett som skatteverket tillhandahåller för detta.

Se: Blankett för bouppteckning (Skatteverket.se).

Se även: Broschyr för bouppteckning (Skatteverket.se).

Med anledning av att Skatteverket tillhandahåller en enkel blankett för bouppteckningen så har vi valt att inte erbjuda denna mall.