Mallar, cv mall

Menu:

Krönika mall - Skriva krönika

Vill du skriva en krönika? Många krönikor är uppbyggda på likartat sätt. Se vår gratis mall för krönikor för att inspireras till att skriva en superfin krönika. Gratis mallar och exempel på dokument på Mallar.info.

Allmänt om att skriva krönika

Krönikor är relativt fritt skrivna texter, men att utgå från en mall kan ändå vara givande. När man skriver en krönika så ska man vara personlig. En krönika är en text som ofta utgår från personliga erfarenheter. Ofta handlar krönikan om situationer eller händelser som de tilltänkta läsarna har erfarenhet eller kunskap om.

Mall för krönikan:

Krönikans rubrik [ska tydligt visa vad krönikan handlar om]

Inledning
Inledningen ger läsaren en bakgrund till ämnet och sammanfattar krönikans huvudinnehåll.

Brödtext Detta är krönikans mest omfattande del. Brödtexten innehåller huvuddelen av krönikan.

Avslutande och konkluderande del
Denna del sammanfattar krönikans huvudinnehåll och drar ofta en slutsats.

Bilder
Krönikan kan med fördel innehålla bilder för att ge ett tydligt sammanhang för texten och för att läsarens lättare ska känna igen sig.

Relaterade mallar:
Debattartikel mall
Reportage mall - Skriva reportage