Mallar
Mallar

Menu:Skriv en krönika med vår mall

Vad är en krönika? Hur skriver man en krönika?

 1. Använd vår mall för att skriva din krönika. Du hittar mallen längst ned i artikeln, gratis och utan krav på registrering på hemsidan.
 2. I artikeln beskrivs även vad en krönika är, exempelvis gällande uppbyggnad och hur många ord den ska vara.
 3. Vi ger även förslag på ämnen och hänvisar till exempel på krönikor.

Tänkt användare

Den här mallen är främst tänkt för dig som skriver en av dina första krönikor, kanske som en del i skolarbetet.

Vad är en krönika?

Krönikor är relativt fritt skrivna texter, men att utgå från en mall kan ändå vara givande eftersom många krönikor är uppbyggda på liknande sätt.

När man skriver en krönika så ska man vara personlig. En krönika är en text som ofta utgår från personliga erfarenheter. Ofta handlar krönikan om situationer eller händelser som de tilltänkta läsarna har erfarenhet eller kunskap om.

En krönika kan även handla om ett ämne som skribenten har en stark uppfattning kring (exempelvis kärnkraft eller om att vara vegan, se fler förslag på ämnen nedan).

En krönika är ofta mer personlig och mindre saklig än andra typer av texter så som exempelvis nyhetsartiklar, eller uppsatser.

Krönikans uppbyggnad

En krönika är ofta uppbyggd enligt följande (i vår mall för krönikor som finns nedan framgår vad dessa delar innehåller.):

 1. Inledning.
 2. Brödtext.
 3. Avslutning.

Hur lång ska en krönika vara?

Det finns stor variation i vad som är en bra längd på en krönika. En bra tumregel i många situationer är att en bra längd för en krönika är någonstans mellan 400 och 600 ord. (Om det finns instruktioner för hur lång din krönika ska vara så är det såklart bra att följa dem.)

Exempel på ämnen

Nedan finner du ett antal förslag på ämnen som man kan skriva en krönika om. Du kan även använda ämnena i listan för att försöka komma på egna förslag på ämnen till din krönika.

 1. Kärnkraft
 2. Vegan – rätt eller fel?
 3. Hur mycket pengar som bör läggas på försvar.
 4. Skatter.
 5. En intressant händelse som skribenten nyligen varit med om, exempelvis: ett restaurangbesök vid vilket något ovanligt inträffade eller en resa.
 6. Hur det är att växa upp på landet, eller i stan.
 7. Hur det är att flytta ofta.
 8. Hur det är att bo utomlands ett år.
 9. Hur det är att försöka bestämma vad man vill göra i framtiden.
 10. Hur det är när ens föräldrar skiljer sig.

Exempel på krönikor

Nedan finns en lista på exempel på olika typer av krönikor:

 1. Krönika om pinsamma föräldrar (Uppsala universitets hemsida)
 2. ”Utan blommor dog mammutarna ut” (Skolverket)
 3. Etik och moral blir avgörande i OS-frågan (Svenska Dagbladet)
 4. I Aftonbladets arkiv för gamla krönikor finns ett stort antal exempel på krönikor, se: Arkiv för krönikor (aftonbladet.se)

Skriv krönikan med vår mall: gör så här

Mallen utgörs av texten under rubriken nedan. Gör så här:

Mallen är tänkt att tjäna som exempel på vad en krönika kan innehålla, men beroende på eventuella instruktioner som du har gällande din krönika så kan mallen behöva justeras.

Mall för krönikan

Mallen utgörs av texten nedan.

Krönikans rubrik [ska tydligt visa vad krönikan handlar om]

Inledning. Inledningen ger läsaren en bakgrund till ämnet och sammanfattar krönikans huvudinnehåll.

Brödtext. Detta är krönikans mest omfattande del. Brödtexten innehåller huvuddelen av krönikan. Ofta innehåller den här delen av texten argument för och emot en tes som drivs i krönikan.

Avslutande och konkluderande del. Denna del sammanfattar krönikans huvudinnehåll och drar ofta en slutsats.

Bilder. Krönikan kan med fördel innehålla bilder för att ge ett tydligt sammanhang för texten och för att läsaren lättare ska känna igen sig. Du hittar bilder på exempelvis: sv.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons.

Innan du lämnar in din krönika är det viktigt att du noga läser igenom den. Krönikan bör självklart vara fri från grammatiska fel och andra typer av fel.

Se även: