Mallar
Mallar

Menu:Skriv testamente med vår mall i Word & PDF

Om man vill att ens tillgångar ska delas upp på något särskilt sätt efter ens död bör man skriva testamente.

Mallar.info är en gratis hemsida och mallar/information används på eget ansvar och bör endast användas om tillräcklig kompetens innehas. Om säkerställd korrekthet önskas bör betald fackman användas. Läs mer på länken ”Kontakt” i länkmenyn.

Barns laglott och arvingar av 1:a klassen

Barn har oavsett testamente rätt till visst arv: detta kallas laglott och innebär att barn, arvingar av 1:a klassen, har rätt till minst hälften av det arv de skulle ha fått om inget testamente funnits.

Så använder du mallen för att skriva testamente

Mallen för testamente används så här:

  1. Vem som är testator (det vill säga den som skriver testamentet) fylls i.
  2. Hur testatorn vill att dess testamente och kvarlåtenskap ska fördelas fylls i.
  3. Testamentet skrivs under.
  4. I mallen finns även plats för vidimering av testamentet av två vittnen; det vill säga vittnen av att testatorn skrivit under testamentet och att denne då varit vid fullt förstånd. Vittnena garanterar också bland annat att de inte är jäviga. Deras kontaktuppgifter inkluderas också. Vilka som inte får vara vittnen framgår av Ärvdabalken 4 § i kapitel 10 (Skatteverket.se)

Formella krav gällande testamente

Läs Skatteverkets text om formella krav på testamentet här: Formella krav på testamente (Skatteverket.se).

Här finns mallen

Gratis mall testamente

Att skriva ett verksamt testamente är förenat med juridiska formkrav och det är därför viktigt att det blir korrekt utfört. Ta därför alltid hjälp av juridiskt sakkunniga personer vid skrivande av testamente.

Här laddar du ner mallen för testamente (Word)

Här laddar du ner mallen för testamente (PDF)

Relaterade mallar: