Mallar, cv mall

Menu:


Skriv arvskifte med vår mall

När någon dör är det förutom den ofta stora känslomässiga biten ganska mycket administration som måste ordnas med, och det är ofta viktigt att detta görs på rätt sätt. Bland annat behöver ett dokument för arvskifte upprättas.

Vi tillhandahåller en gratis mall för arvskifte i Word och PDF. Mallarna laddas ned utan krav på utan inloggning. Du hittar mallen för arvskifte längre ned i artikeln.

Mallar.info är en gratis hemsida och mallar/information används på eget ansvar och bör endast användas om tillräcklig kompetens innehas. Om säkerställd korrekthet önskas bör betald fackman användas. Läs mer på länken ”Om oss” i länkmenyn.

Relationen mellan bouppteckning och arvskifte

Med arvskifte menas att tillgångarna som de döde lämnat efter sig delas upp mellan de olika arvingarna, och detta görs först efter att bouppteckningen är färdig; se därför även vår mall för bouppteckning.

Här finns mallen

Gratis mall arvskifte

Nedan laddas mallarna för arvskifte ned:

Mall för arvskifte (Word).

Mall för arvskifte (PDF).

Mallar relaterade till arvskifte: