Mallar
Mallar

Menu:Skriv arvskifte i vår mall (Word & PDF)

När någon dör är det förutom den ofta stora känslomässiga biten ganska mycket administration som måste ordnas med, och det är ofta viktigt att detta görs på rätt sätt. Bland annat behöver ett dokument för arvskifte upprättas.

Gratis mall arvskifte

Mall för arvskifte (Word).

Mall för arvskifte (PDF).

Relationen mellan bouppteckning och arvskifte

Med arvskifte menas att tillgångarna som de döde lämnat efter sig delas upp mellan de olika arvingarna, och detta görs först efter att bouppteckningen är färdig; se därför även vår mall för bouppteckning.

Mallar relaterade till arvskifte:

Mallar.info är en gratis hemsida och mallar/information används på eget ansvar och bör endast användas om tillräcklig kompetens innehas. Om säkerställd korrekthet önskas bör betald fackman användas. Läs mer på länken ”Kontakt” i länkmenyn.