Mallar
Mallar

Menu:


Skriv rapporten med vår mall

Ska du skriva en rapport men vet inte hur du ska börja? Använd vår rapportmall med tillhörande skriv-instruktion, gratis i Word och tillgänglig direkt utan inloggning.

Du hittar rapportmallen längre ned i artikeln.

Tänkta användare

Mallen är främst tänkt för dig som inte har så stor erfarenhet av att skriva rapporter.

Så här använder du mallen

Mallen utgörs av texten under rubriken nedan. Gör så här:

Beroende på vilken typ av rapport du ska skriva och exakt vilka instruktioner du har gällande rapporten så kan mallen behöva justeras.

Här finns mallen

Försättsblad
Denna del av rapporten ska ge en fingervisning om vad rapporten handlar om och få läsaren att intressera sig för rapportens innehåll. Följande punkter brukar oftast ingå i denna del:

Innehållsförteckning

Introduktion
Introduktionen ger först läsaren bakgrundsinformationen som behövs för att förstå problemet som rapporten avhandlar och beskriver sedan detta problem. Introduktionen belyser rapportens syfte och sammanhang.

Teori
I denna del av rapporten beskrivs den teori som ligger till grund för rapporten.

[Huvuddel]
Här är det dags för rapportens huvuddel. Vilken rubrik huvuddelen av rapporten ska ha bestäms med utgångspunkt i rapportens sakinnehåll.

Resultat
I resultatdelen beskrivs de resultat som framkommit. Försök att i möjligaste mån låta denna sektion vara deskriptiv.

Konklusion
I konklusionen beskrivs de slutsatser som rapportens författare drar med bas i resultaten i föregående stycke. Var noga med att din argumentation är tydlig och logiskt sammanhängande. Konklusion betyder samma sak som slutsats, och om du vill kan detta ord användas istället. Om man använder konklusion eller slutsats är mest en smaksak, men det kan låta lite mindre högtravande med slutsats jämfört med konklusion.

Källförteckning
Se vår mall för källförteckning.

Appendix
Inkludera ett appendix vid behov.

Relaterade mallar: