Mallar
Mallar

Menu:Skriv hyresavtal gratis i Word

Ska du hyra ut någonting? Eller ska du hyra någonting? I båda fallen behövs det ofta ett hyresavtal.

Ditt arbete att ta fram ett hyresavtal underlättas av vår mall för hyresavtal i Word och PDF.

Här finns mallen:

Gratis mall hyresavtal

Mall för hyresavtal (Word).

Mall för hyresavtal (PDF).

Varför hyresavtal samt tänkt användare

Ett hyresavtal underlättar uthyrningen genom att det formaliserar vad som överenskommits mellan den som hyr och den som hyr ut. Mallen är främst tänkt som utgångspunkt för hyresavtal mellan privatpersoner.

Hyresavtalets innehåll

Eftersom mallen är i Word är det enkelt att justera hyresavtalet till att passa just den uthyrning som är aktuell i er situation. Mallen utgör även ett exempel på hyresavtal.

Mallar.info är en kostnadsfri hemsida och kan inte ta ansvar för korrektheten i informationen på www.mallar.info, detta inkluderar att Mallar.info inte tar ansvar för ekonomisk eller annan skada i samband med användande av information och mallar som finns på www.mallar.info. Ofta är det viktigt att det är helt säkerställt att hyresavtal är korrekta (för att säkerställa att allt blir som det är tänkt), och man bör därför vanligtvis ta fram hyresavtal med hjälp av jurist. Om du behöver garanterat säkerställd information rekommenderas alltså att du anlitar fackman. Läs mer på länken "Kontakt" i länkmenyn.