Mallar
Mallar

Menu:Gör en hushållsbudget i gratis mall i Excel & PDF

Att göra en hushållsbudget kan ofta vara ett steg i riktning mot en bättre hushållsekonomi. Vår mall för hushållsbudget är uppbyggd som ett kalkylprogram i Excel. Mallen finns även tillgänglig i PDF-format. Du laddar ned mallen gratis och utan krav på registrering på hemsidan.

Artikelns innehåll:

  1. Mallen återfinns under bilden på hushållsbudgeten nedan
  2. Instruktioner och tips för att ta fram hushållsbudgeten
  3. Bättre ekonomi med en hushållsbudget

Gratis mall hushållsbudget

Ladda ned mallen för hushållsbudget här (Excel).

Ladda ned mallen för hushållsbudget här (PDF).

Instruktioner och tips för att ta fram hushållsbudgeten

Bättre ekonomi med en hushållsbudget

Genom att skapa en budget för hushållet får man dels en bättre överblick över vart pengarna går, och dels en chans att tänka igenom hur man vill spendera hushållets pengar. Med andra ord kan en hushållsbudget:

Arbetet med att ta fram hushållsbudgeten underlättas betydligt om du använder en färdig mall. Vår mall utgör också ett exempel på en hushållsbudget.

Relaterade och populära mallar: