Mallar, cv mall

Menu:

Bodelningsavtal mall

Mall för bodelning i Word finnes via länken nedan. En bodelning görs när ett äktenskap/samboförhållande avslutas och giftorättsgods/gemensam egendom (om sådan finns) ska delas upp.Bodelning kan även ske under pågående äktenskap och ska registreras vid tingsrätten. Läs mer om detta och annat om bodelning på Domstol.se.... Här kan en gratis mall/exempel för bodelningsavtal laddas ned, Bodelningsavtal mall, denna mall kan användas som exempel för att göra bodelningen utefter.

Relaterade mallar:
Äktenskapsförord mall
Arvsskifte mall
Bouppteckning mall
Testamente mall
Fullmakt mall
Samboavtal mall
Gåvobrev mall