Mallar
Mallar

Menu:Skriv generalfullmakt i gratis mall i Word & PDF

Planerar du att skriva en generalfullmakt? Använd vår mall för generalfullmakt. Den laddas ned i Word- eller PDF-format, helt gratis och utan krav på registrering på hemsidan.

Gratis mall generalfullmakt

Här laddar du ned generalfullmaktsmallen i Word.

Här laddar du ned generalfullmaktsmallen i PDF.

Olika typer av fullmakt

Det finns flera olika typer av fullmakter.

En generalfullmakt är en fullmakt som ger fullmäktigen (alltså den person som får göra något i fullmaktsgivarens namn) rätt att företräda fullmaktsgivaren utan inskränkningar (d.v.s. i alla möjliga situationer), med andra ord så är en generalfullmakt en oinskränkt, eller obegränsad, fullmakt; exempelvis gällande ekonomiska göromål, så som bankaffärer och liknande.

Den andra typen av fullmakt är en enkel fullmakt som anger specifikt i vilka situationer som fullmäktigen får företräda fullmaktsgivaren; en enkel fullmakt är alltså inte är oinskränkt, eller obegränsad, utan gäller ett ärende, eller en typ av ärende (se vår mall för fullmakt för ett exempel på enkel fullmakt).

Vi uppmärksammar även på vår mall för testamente.

Mallar.info är en gratis hemsida och mallar/information används på eget ansvar och bör endast användas om tillräcklig kompetens innehas. Om säkerställd korrekthet önskas bör betald fackman användas. Läs mer på länken ”Kontakt” i länkmenyn.