Mallar, cv mall

Menu:

Filmanalys mall - Skriva filmanalys

Här finner du en gratis mall för filmanalys, vilken underlättar att skriva en filmanalys.

Relaterade mallar
Debattartikel mall
Bokrecension mall
Källförteckning mall
Mallar Word
Har du som uppgift att skriva en filmanalys? Ofta har olika filmanalyser själva upplägget gemensamt. På grund av detta kan vår mall för filmanalys vara av intresse för dig. Inspireras och skriv en lyckad filmanalys med hjälp av mallen nedan. Notera att mallen är endast är en utgångspunkt och den kan behöva justeras beroende på hur eventuella instruktioner för din filmanalys ser ut.

Analys av [Filmens titel] av [regissörens namn]

Inledning Inledningen innehåller:

• Filmens titel med eventuell förklaring av denna
• Kort presentation av författare och/eller regissör
• Filmens genre och eventuell huvudfrågaFilmens handling
Denna del av filmanalysen beskriver filmens innehåll i relativt och objektiva stora drag (OBS! Inga spoilers).

Filmens miljö
Denna del av filmanalysen beskriver det sammanhang och den miljö som författaren och/eller regissören valt att lägga filmen handling i. I vilkens sorts samhälle utspelas handlingen i? Vilken plats och tid utspelas handlingen i? Är det en lantlig miljö i trettonhundratalets Italien? Eller handlar det om ett japanskt hovet år 1775?

Filmens karaktärer
Här beskriver filmanalysen de viktigaste karaktärerna som finns i filmen. Varje karaktär ges en egen underrubrik:
Karaktär 1
Presentera kort karaktären och dennes plats i filmens handling. Beskriv hur karaktärerna utvecklas i filmen.

Karaktär 2
Som ovan.

Filmens form och komposition
Form
Denna del av filmanalysen beskriver författare och/eller regissör sätt att berätta handlingen. Formen avser hur filmen är uppbyggd. Används ett bildligt språk? Beskrivs allting i detalj eller får läsaren fylla i mycket själv? Används ett högtravande svulstigt språk med många svåra ord och referenser och kopplingar till annan litteratur?

Komposition
Denna del av filmanalysen beskriver hur författare och/eller regissör valt att presentera handlingen. Vem är det som berättar handlingen? Berättas filmen jag-form? Eller berättas filmen av en dold person som beskriver händelserna? Eller presenteras handlingen bara rakt upp och ned via dialog mellan karaktärerna och visuell presentation?

Budskap
I denna del av filmanalysen ska du försöka beskriva vilket budskap du tror författare och/eller regissör vill få fram med filmen. I denna del av filmanalysen blir det alltså mer analys från ditt håll. Försök ge konkreta exempel från filmen som stärker din tes om filmens budskap.

Diskussion
Det är ju trots allt filmanalys du skriver och vad vore en sådan utan en rekommendation. Men först bör en diskussion av filmen komma. Denna diskussion innehåller vad som är bra och dåligt med filmen och varför du anser detta. Du kan även jämföra filmen med annan litteratur och på så sätt ge den ett sammanhang. Även här är det upp till dig att analysera filmen. Motivera allt du skriver noggrant.

Rekommendation
I denna del av filmanalysen skriver du om du rekommenderar filmen och ger den eventuellt betyg. Rekommendation och betyg underbygger du med argument. Du kan även inkludera vem du anser filmen skulle passa och varför.