Mallar
Mallar

Menu:Skriv en filmanalys med vår mall

Har du som uppgift att skriva en filmanalys? Vi erbjuder en mall för filmanalys, helt gratis och utan registrering.

Introduktion till mallen

Ofta har olika filmanalyser själva upplägget gemensamt; men notera att mallen endast är en utgångspunkt och att den kan behöva justeras beroende på hur eventuella instruktioner för din filmanalys ser ut.

Mallen passar främst dig som inte har så stor erfarenhet av att skriva filmanalyser, men den kan även vara av intresse för dig som redan hunnit skriva några stycken filmanalyser.

Skriv en filmanalys med vår mall: gör så här

Mallen utgörs av texten under rubriken nedan. Gör så här:

Analys av [Filmens titel] av [regissörens namn]

(Notera att det inte är nödvändigt att ha med samtliga punkter nedan i din filmanalys.)

Inledning
Inledningen innehåller:

Filmens handling
Denna del av filmanalysen beskriver filmens innehåll i relativt objektiva och stora drag (OBS! ofta vill du inte ha med några spoilers).

Filmens miljö
Denna del av filmanalysen beskriver det sammanhang och den miljö som författaren och/eller regissören valt att lägga filmens handling i. I vilken sorts samhälle utspelas handlingen? På vilken plats, och under vilken tidsperiod, utspelas handlingen? Är det en lantlig miljö i trettonhundratalets Italien? Eller handlar det om ett japanskt hov år 1775?

Filmens karaktärer
Här beskriver filmanalysen de viktigaste karaktärerna i filmen. Varje karaktär ges en egen underrubrik:

Karaktär 1
Presentera kort karaktären och dennes plats i filmens handling. Beskriv hur karaktärerna utvecklas i filmen.

Karaktär 2
Som ovan.

Filmens form och komposition
Form
Denna del av filmanalysen beskriver författarens och/eller regissörens sätt att berätta handlingen. Formen avser hur filmen är uppbyggd. Används ett bildligt språk? Beskrivs allting i detalj eller får läsaren fylla i mycket själv? Används ett högtravande svulstigt språk med många svåra ord och referenser och kopplingar till annan litteratur?

Komposition
Denna del av filmanalysen beskriver hur författare och/eller regissör valt att presentera handlingen. Vem är det som berättar handlingen? Berättas filmen jag-form? Eller berättas filmen av en dold person som beskriver händelserna? Eller presenteras handlingen bara rakt upp och ned via dialog mellan karaktärerna och visuell presentation?

Budskap
I denna del av filmanalysen ska du försöka beskriva vilket budskap du tror författare och/eller regissör vill få fram med filmen. I denna del av filmanalysen blir det alltså mer analys från ditt håll. Försök ge konkreta exempel från filmen som stärker din tes om filmens budskap.

Filmens kronologi
Är filmen strikt kronologisk i den mening att filmen beskriver saker i kronologisk ordning? Eller finns det till exempel inslag av tillbakablickar?

Beskriver filmen en konflikt?
Är det en inre eller yttre konflikt? En yttre konflikt kan vara en konflikt mellan exempelvis två rivaler, eller två kungar i ett medeltida krig. En inre konflikt kan exempelvis vara en konflikt som en person som känner inför ett visst val som måste göras.

Filmmusik
Vilken musik används i filmen? I vilket syfte används musiken? Vad vill regissören uttrycka eller förstärka med musiken?

Filmteknik, uttryck, komposition mm
Vilken typ av bildstil används i filmen? Vilka färger används? För den som vill skriva en avancerad filmanalys kan man beskriva och analysera filmen i stor detalj med stark teoretisk koppling. Vi hänvisar till Filminstitutet.se (om filmiska uttrycksmedel).

Diskussion
Det är ju trots allt en filmanalys du skriver och vad vore en sådan utan en rekommendation. Men först bör en diskussion av filmen komma. Denna diskussion innehåller vad som är bra och dåligt med filmen och varför du anser detta. Du kan även jämföra filmen med andra filmer, och eventuellt även med böcker, och på så sätt ge den ett sammanhang. Även här är det upp till dig att analysera filmen. Motivera allt du skriver noggrant.

Rekommendation
I denna del av filmanalysen skriver du om du rekommenderar filmen och ger den eventuellt betyg. Rekommendation och betyg underbygger du med argument. Du kan även inkludera vem du anser filmen skulle passa och varför.

Exempel på filmrecensioner

Nedan finns länkar till verkliga filmrecensioner som du kan inspireras av när du skriver en egen filmanalys eller filmrecension:

Relaterade mallar: