Mallar
Mallar

Menu:Disclaimer/ansvarsbegränsning, integritetspolicy, cookies och kontaktuppgifter

Mallar.info är en kostnadsfri hemsida med olika typer av dokumentmallar. Du är välkommen att höra av dig om du har tips eller kommentarer gällande innehållet på Mallar.info eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns längst ned på den här sidan.

Disclaimer/ansvarsbegränsning (viktigt)

Mallar.info är en kostnadsfri hemsida som inte tar ansvar för korrektheten i mallar och information på www.mallar.info. Detta inkluderar att Mallar.info inte tar ansvar för ekonomisk eller annan skada i samband med användande av information och mallar som finns på www.mallar.info. Notera att små avvikelser från formkrav och liknande i vissa typer av juridiska dokument kan få stora rättsliga och andra konsekvenser. Om du behöver garanterat säkerställd information rekommenderas att du anlitar fackman. Om du som använder mallar inte besitter tillräckligt stora juridiska kunskaper för att vara säker på att resultatet är korrekt och i enlighet med önskemål rekommenderar vi starkt anlitandet av en jurist.

Integritetspolicy och information om cookies

Mallar.info använder cookies, samt liknande teknik. Cookies är filer som hemsidor kan sända till användares webbläsare. Syftet är att komma ihåg information om användares besök på hemsidan. På Mallar.info återfinns cookies som kommer ifrån Googles annonstjänst Adsense. Detta skadar inte din dator och du behöver inte göra något gällande detta.

Man kommer till funktionen för samtycke och hantering av alternativ för användande av cookies/personuppgifter genom att klicka man på länken ”Inställningar för integritet och cookies”, vilken återfinns längst ned på alla undersidor på mallar.info utom denna undersida. Det är möjligt att radera cookies i din webbläsare. I webbläsare finns vanligtvis inställningar gällande möjligheten att lagra eller läsa cookies.

Via länken ”Inställningar för integritet och cookies” återfinns även en lista på specifika tredjepartsanvändare och annonspartners. Där återfinns även information gällande på vilket sätt tredjepartsanvändare och annonspartners använder samt lagrar personuppgifter och cookies, syftet med detta, samt länkar till motsvarande integritetspolicys.

Mallar.info använder Googles tjänst Adsense för att publicera annonser. Detta innebär att tredjepartsanvändare (inkl. Google) använder cookies för att publicera annonser baserade på användares besök på Mallar.info och andra hemsidor. Denna användning av annons-cookies gör det möjligt för Google och dess partners att publicera annonser till användare av Mallar.info baserat på besök på Mallar.info och andra hemsidor. Det går att välja bort möjligheten att mottaga personligt anpassade annonser. Läs mer på följande länk: Inställningar för anpassade annonser (Googles hemsida).

För mer information se:

Allmän information om cookies (Post- och telestyrelsens hemsida).

Gällande Googles integritetspolicy (Googles hemsida).

Gällande Googles användande av information från webbplatser som använder Googles tjänster (Googles hemsida).

Gällande Googles behandling av personuppgifter (Googles hemsida).

Googles juridiska ramverk för dataöverföring (Googles hemsida).

Information om specificerade cookies (Googles hemsida, på engelska).

På mallar.info finns länkar till andra hemsidor. Om man klickar på en sådan länk så är det sannolikt att motsvarande hemsida använder Cookies.

Inga uppgifter om användare på mallar.info registreras förutom det som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter

Enklaste sättet att komma i kontakt med mallar.info är att skicka e-post. Vår målsättning är att besvara e-post inom ett dygn.

Företaget som äger och har ansvar för mallar.info heter:
L I B E N I SWEDEN AB.
Organisationsnummer: 55 6664 6138.
Postadress: BOX 22556, 104 22 Stockholm.
E-post: webmaster [-*at*-] mallar.info.