Mallar, cv mall

Menu:

CV Mall, CV Mallar - lär dig skriva CV

Idag kräver de flesta jobb att man har ett CV att visa upp. För många är det en hel vetenskap att skriva CV. Nedan finns information om vad ett CV är och vad det ska innehålla.

Skriva CV på olika sätt

Det finns olika typer av CV, som presenterar dina erfarenheter och tillgångar på olika sätt. Här följer en presentation av de olika:

Kronologisk CV En kronologisk CV är den vanligaste formen av CV. I ett sådant presenterar du dina erfarenheter under olika rubriker. Dessa rubriker ordnas i omvänd kronologisk ordning. Det innebär att du först berättar om ditt senaste yrke under rubriken som du kan kalla för exempelvis yrkeslivserfarenhet och sedan beskriver din senaste utbildning under rubriken utbildningar. På det här sättet kan du skapa en överskådlig CV där du kan visa att hur du har utvecklats och avancerat under årens lopp. En nackdel med att använda en sådan CV är att du lätt kan behöva göra upprepningar och i en del fall kan det uppstå luckor.

Funktionell CV Principen för att skriva en funktionell CV är att du visar upp dina faktiska färdigheter. Det kan vara särskilt bra när du söker jobb inom nya områden. Nackdelen är att en funktionell CV inte är lika lättläst och överskådligt som en kronologisk CV. Ett par exempel på rubriker du kan använda är profil, målsättning, försäljning, administration eller kanske konstruktion. Ytterligare information om att skriva CV finner du på CV labbet.

Mixad CV Det nästan bästa sättet att presentera sig själv på är att göra en kombination av de två föregående formerna av CV. Då kan du exempelvis ägna första sidan åt att berätta om och beskriva dina färdigheter samtidigt som du kan presentera dig själv på ett kronologiskt och mer lättöverskådligt sätt på sida 2.

Hur skapar jag min CV?

Innan du sätter igång med att skriva din CV kan det vara en bra idé att rota fram alla gamla betyg, intyg och andra papper som kan visa på dina meriter. Detta är bra både för att du själv ska få en överblick över vad du ska skriva i din CV och för att dessa är bra att kunna visa upp om de efterfrågas.

Ett bra tips för att göra processen enklare för dig som väljer att skriva en funktionell CV är att börja med att göra en kronologisk CV. Den kan sedan lätt ändras om till en funktionell CV. Se till att du bara framhäver det du är stolt över och som är relevant för platsen du söker i CV:n du skapar.

CV Mall för hur du kan skriva din CV

Här följer en CV mall och tips på hur din CV kan se ut. Var noga med att använda ett lättläsligt typsnitt i lämplig storlek. Exempelvis Times New Roman med textstorlek 12 eller Verdana med textstorlek 10. Till rubriker är Arial bra att använda. Fler CV mallar finns på många ställen på Internet.

Längst upp på första sidan av CV:t börjar du med att skriva in ditt namn och kontaktuppgifter. Du kan också gärna placera en bild i toppen av dokumentet.

Johan Svensson
Nya Vägen 7
775 75 Nystad
Tel. 033-54 15 65
Epost: johan.svensson@email.com

Förslag på rubriker Här följer ett par förslag på olika rubriker du kan använda. Känn dig fri att skapa ytterligare rubriker om du känner att det behövs!

Mina mål Försök att lyckas skapa intresse för dig genom att berätta om vad du har för mål och på vilket sätt du skulle bli en tillgång på den nya arbetsplatsen. Berätta också gärna om vad du har för framtida yrkesambitioner. Att ha definierat mål att uppnå, redan innan man blir tillsatt, på en arbetsplats gör dig attraktiv!

Egenskaper / Profil Försök här att sammanfatta dina 2-4 främsta styrkor. Du kan även försöka ge svar på frågor som kan uppkomma för läsaren under den här rubriken. T.ex. kan du om du har gått många olika utbildningar eller haft flera olika yrken få en chans att berätta varför du skulle stanna på just den här posten.

Arbetslivserfarenhet Presentera här i omvänd kronologisk ordning de anställningar du har haft. Skriv under hur lång tid anställningen varade och vad dina arbetsuppgifter var. Ange så många detaljer som verkar rimligt, och gjorde du stora framgångar – betona dem!

Utbildning Beskriv under den här rubriken utbildningar du har gått, och kom ihåg att även här ska de presenteras i omvänd kronologisk ordning. Ta kortfattat med så mycket information som är rimligt. Ha med under vilken tid utbildningen var, skolans namn, och vilken form av examen den ledde till. Ta även med de viktigaste delmomenten i utbildningen som ämnen, fördjupningar och examensarbeten. Efter denna rubrik kan du även ha en rubrik där du visar vilka övriga kurser du har gått.

Språkkunskaper Berätta kort om hur dina språkkunskaper ser ut - vilka språk du kan och på vilken nivå (elementärt/bra/flytande) dessa ligger.

Datorkunskaper Eftersom datorn är en central del av väldigt många yrken idag är goda datorkunskaper ofta väldigt meriterande. Berätta om exakt vilka datorprogram du kan använda och hur väl du kan dem.

Övrigt Berätta kort om vad du gör på din fritid, din familjesituation, om du har körkort, utlandserfarenhet eller annat som kan vara av intresse för arbetsgivaren.

Referenser

Du behöver inte skriva ner dina referenser i din CV utan det räcker med att du på slutet tillägger något i stil med att referenser och intyg kan fås på begäran.

Tips: Vi vill slå ett slag för CV Boken. Den är skriven som en handledning för alla jobbsökare i konsten att skriva en välformulerad och framgångsrik CV. CV:n skall vara en sammanställning över din bakgrund, erfarenhet och profil och på rätt sätt matcha det jobb du söker. Den ska också ge tyngd och fakta åt det du skrivit i ditt personliga brev. I Sverige har vi lärt oss att presentera fakta om oss själva t. ex. arbetsplats, tjänst, tjänsteår, utbildning och om man är gift eller ej. Detta ett förlegat sätt att presentera dig själv och dina förmågor. För att skilja dig från mängden måste du visa en tydlig bild av dig själv och det värde du kan tillföra en ny arbetsgivare. Konkurrensen om jobben har dessutom hårdnat idag. Man behöver mer än bara ett faktablad över dina anställningar och formella utbildningar för att visa att du är tillräckligt intressant för att bli kallad till intervju. Det är här CV-boken kommer in.

Just nu är det inte möjligt att köpa CV boken via mallar.info. Köp boken här! Vi säljer boken i samarbete med Newstart förlag AB.Skriva cv