Mallar
Mallar

Menu:Skriv CV i gratis mallar med instruktioner

Nedan finner du ett flertal CV-mallar, gratis i Word. Bland annat finns ett mycket klassiskt CV, både i en version med och i en version utan plats för foto. Vi har även mer moderna CV-mallar. Alla CV-mallar finns även i engelska versioner. Du laddar ner CV-mallarna med ett klick utan krav på registrering på hemsidan.

Artikelns innehåll:

Ladda ned CV-mallar

Gratis CV-mall - Klassisk

Ladda ned: CV-mall - Klassisk (Word).

Ladda ned: CV-mall - Klassisk engelska (Word).


Gratis CV-mall - Modern

Ladda ned: CV-mall - Modern (Word).

Ladda ned: CV-mall - Modern engelska (Word).


Gratis CV-mall - Klassisk med foto

Ladda ned: CV-mall - Klassisk med foto (Word).

Ladda ned: CV-mall - Klassisk med foto engelska (Word).


Gratis CV-mall - Modern Clean

Ladda ned: CV-mall - Modern Clean (Word).

Ladda ned: CV-mall - Modern Clean engelska (Word).


Gratis CV-mall - Modern Clean Svartvit

Ladda ned: CV-mall - Modern Clean Svartvit (Word).

Ladda ned: CV-mall - Modern Clean Svartvit engelska (Word).


Gratis CV-mall - Modern Svartvit

Ladda ned: CV-mall - Modern Svartvit (Word).

Ladda ned: CV-mall - Modern Svartvit engelska (Word).


Vanliga frågor och tips för att skriva CV

Nedan återfinns vår manual för hur man skriver sitt CV. Den utgörs av 20+ tips och svar på de vanligaste frågorna om hur man skriver ett CV. Läs noga igenom alla tips och svar för att underlätta för dig att skriva CV med någon av våra CV-mallar.

1. Vad betyder CV? Och vad är syftet?

CV är en förkortning för curriculum vitae vilket på latin betyder levnadslopp. Syftet med ett CV är potentiella arbetsgivare snabbt ska kunna bilda sig en uppfattning om du eventuellt kan vara god matchning för ett jobb.

2. Checklista

När du är klar med ditt CV, så är det dags att säkerställa att det är så bra det kan bli:

3. Foto i CV? Hur ska fotot se ut?

Om man ska ha foto eller inte i sitt CV är en vanlig fråga.

Om du söker jobb utomlands är det viktigt att du tar reda på om det är praxis att ha med foto eller inte. I vissa länder (exempelvis Storbritannien och USA) så ska man inte ha med foto, eftersom det kan försvåra för arbetsgivaren att anställa en på grund av lagstiftning kring diskriminering och liknande.

I Sverige så menar en del rekryterare att man helst inte ska ha med foto medan andra menar att det kan vara bra att ha med ett foto, så i de flesta branscher kan man helt enkelt ha med foto bara om man vill. Om man väljer att ha med ett foto är följande viktigt.

4. Att skriva om egenskaper och kompetenser

Ett CV innehåller framförallt information om utbildningar och arbetserfarenhet. Men man kan också lista andra kompetenser och även personliga egenskaper i CV:t. Kom håg att alla egenskaper och kompetenser du anger måste du tydligt kunna motivera på en arbetsintervju. Exempel:

5. Att skriva om målsättning

Det kan även vara relevant att inkludera en mening om ens professionella målsättning i CV:t. Särskilt lämpligt kan detta vara i det fall man vill ändra inriktning i karriären. Målsättningen ska typiskt sätt skrivas som en kort mening som på ett tydligt och objektivt sätt beskriver vad du vill i karriären. Här följer några viktiga tips och exempel:

6. Vad ska ett CV inte innehålla? Bra vs dåligt CV. Vanliga misstag

Hur ser ett dåligt CV ut? Ett sätt att skriva ett bra CV, är att utreda vad som utgör ett dåligt CV, och sedan undvika motsvarande misstag. Följande punkter är tecken på ett dåligt CV.

7. Var kan man få hjälp att skriva CV?

I många fall kan man be en familjemedlem eller liknande att hjälpa en att komma igång med att skriva CV. Du kan även prata med din lokala arbetsförmedling, vilka ofta erbjuder hjälp med att skriva CV. En del fackföreningar erbjuder även hjälp att skriva CV, och även kurser i att skriva CV.

8. Hur läser arbetsgivaren mitt CV?

Du kan räkna med att arbetsgivaren läser ditt CV. Dock så gäller följande.

9. Ska ett CV innehålla allt? Listar jag alla tidigare jobb och utbildningar?

Hur långt tillbaka ska ens CV gå?

Vanligtvis ska ett CV inte innehålla alla tidigare jobb. Om du exempelvis arbetat som ingenjör i några år, så ska du i de flesta fall inte ha med att du arbetade extra på restaurang i gymnasiet; du behöver faktiskt i de flesta fall inte ha med några arbeten från tiden innan du påbörjade din utbildning. Om du dock anser att de på något sätt är relevanta för den sökta tjänsten, så är det fritt fram att ha med arbeten du haft innan din utbildning.

Ta med de arbeten som är relevanta. Har du inga relevanta arbeten kan du dock ta med arbeten som inte är relevanta, eftersom det är relevant att du haft ett arbete överhuvudtaget.

Ta med de utbildningar som är relevanta. Om du har en högskoleutbildning är det oftast inte relevant att ta med din gymnasieutbildning. Om du exempelvis är civilingenjör är det inte heller nödvändigt att ta med strökurser du pluggat på universitet innan du påbörjade dina ingenjörsstudier. Om du anser att dessa kurser är relevanta så är det dock fritt fram att ha med dem.

10. Ska jag ha med min LinkedIn?

Man kan ha med en referens till sitt LinkedIn på CV:t, men det är absolut inget krav i de flesta branscher.

11. Hur får jag mitt CV att stå ut?

Gör det felfritt helt enkelt. Ofta är en enkel layout lämplig (se våra CV-mallar, särskilt det översta klassiska CV:t), och sen så ser du helt enkelt till att CV:t är genomtänkt och felfritt i alla avseenden. I detta fall kommer arbetsgivaren med stor sannolikhet att läsa ditt CV och ge din ansökan en ärlig chans.

I de flesta branscher finns ingen anledning att försöka att få ens CV att stå ut med mer spektakulära metoder, eftersom det mest riskerar att ge ett oprofessionellt intryck. Det finns dock branscher som är undantagna från denna huvudregel. Exempelvis inom reklam och liknande. I dessa branscher kan ett extraordinärt CV vara en chans att visa på innovativa idéer gällande design och marknadsföring.

Men i de flesta branscher är alltså vanligen den bästa metoden att helt enkelt låta ens meriter tala för sig själva i ett felfritt CV utan krusiduller.

12. Ålder i CV?

I de allra flesta fall så behöver man inte ha med ålder i sitt CV.

13. Intressen och hobbyer

I de flesta fall är det bäst att inte ha med intressen och hobbyer i sitt CV. I de fall de på något sätt kopplar till arbetet man söker kan det dock vara bra att nämna dem. Om man exempelvis söker arbete som programmerare och man har som intresse att programmera spel, så kan det vara lämpligt att nämna detta med en tydlig förklaring.

Om man absolut vill ha med intressen eller hobbyer i ens CV, så kan det vara ok. Men låt dem inte ta upp för mycket plats eller fokus. Gillar du löpning och matlagning så kan du nämna just dessa med ett ord var, inga förtydliganden krävs.

14. Familjestatus och civilstånd

I de flesta fall finns ingen anledning att nämna exempelvis om man är gift eller sambo i CV:t, eller hur många barn man har. Om man vill skriva något om detta, så är det viktigt att hålla det så kort som möjligt.

15. Hur gör man med referenser?

I de flesta fall bör referenser inte anges. Istället kan man ange att referenser lämnas på begäran. En del rekryterare anser dock att inte heller det är nödvändigt eftersom det är en självklarhet.

16. Är CV eller personligt brev viktigast? Behövs CV? Behövs personligt brev?

Nästan alltid behövs ett CV. Såklart finns undantag, exempelvis om man redan känner arbetsgivaren väl.

I de flesta fall behövs ett CV och ett personligt brev. I vissa fall kan det räcka med ett CV, exempelvis om man redan känner arbetsgivaren. I vissa fall kan det vara acceptabelt att skriva en mini-version av ett personligt brev i ett mejl till en arbetsgivare, till vilket man bifogar sitt CV.

17. Meritförteckning, CV, personligt brev och arbetsansökan: skillnaden?

Meritförteckning är helt enkelt ett annat ord för CV.

En arbetsansökan kallas att det du skickar till en arbetsgivare när du söker arbete. En arbetsansökan innehåller nästan alltid dels ett CV, och dels ett personligt brev; men arbetsansökan kan även innehålla arbetsprover etc.

Ett personligt brev innehåller en mer informell beskrivning av dig som söker arbetet, och ska i stor utsträckning anpassas för varje arbete som söks. Där ska det exempelvis framgå vilka erfarenheter du har som är mest viktiga för det sökta arbetet, och varför du anser att du passar för arbetet.

18. Använd samma CV för alla ansökningar, eller anpassa?

Ditt personliga brev ska absolut anpassas i stor utsträckning för varje arbete du söker. Men ska även ditt CV anpassas?

Svaret är att det beror på. Om du identifierat ditt drömjobb, så kan det vara värt att anpassa ditt CV. Du anpassar ditt CV genom att inkludera och fokusera på meriter som du tror efterfrågas av arbetsgivaren. Du kan även skriva om dina karriärsmål i ditt CV, och då kan du anpassa dessa så att de är i linje med den sökta tjänsten.

19. Hur vet man om ens CV är bra?

Det bästa sättet att säkerställa att ditt CV är bra, är först och främst att acceptera att det är mycket jobb med att skriva ett bra CV. Det tar sannolikt minst ett par timmars arbete under ett flertal olika tillfällen att upprätta ett bra CV.

Det bör korrekturläsas noga, med en eller att par dagars mellanrum. Det är även helt centralt att du ber minst en annan person att läsa ditt CV för att ge kommentarer och för att leta efter språkliga fel.

Helst ska du be flera olika personer som har professionell erfarenhet att läsa ditt CV.

20. Ljuga på CV:t?

Man bör aldrig ljuga på sitt CV, eller i det personliga brevet. Inte ens om minsta sak. En anledning till detta är att om arbetsgivaren upptäcker det så får det med stor sannolikhet effekten att arbetsgivaren inte kan lita på dig, vilket är mycket viktigt för alla arbetsgivare.

Notera också att om du ljuger på ditt CV, så finns beviset för lögnen sannolikt kvar en lång tid, eftersom arbetsgivare ofta sparar CV:n.

21. Vilken layout och vilket typsnitt är lämpliga för CV?

För de flesta jobbansökningar så anser vi att vår mall klassiska CV-mall, med eller utan bild, är lämplig (ladda ned den överst i artikeln). Den har en enkel, nedtonad, tidlös och snygg layout. Om man arbetar med design eller liknande kan det dock vara lämpligt att ens CV visar på design-färdigheter, och i dessa fall kan det vara en idé att själv designa ett personligt CV.

Gällande vilken font som bör användas så är det viktigaste att undvika uppenbart oprofessionella fonter, som exempelvis Comic Sans. Det finns ett stort antal professionella fonter, exempelvis: Arial, Times New Roman, Verdana, och Garamond.

22. Hur långt bör ett CV vara? Räcker en sida?

Svaret är att längden på ens CV beror på hur lång erfarenhet man har, och delvis på bransch. I de flesta branscher gäller följande huvudregler:

23. Hur skriver man CV utan erfarenhet? Ens första CV

De flesta tips och råd som finns på den här sidan gäller även för den som skriver sitt första CV. Följande tips gäller för den som skriver CV utan arbetserfarenhet:

24. Inkludera adress och telefonnummer i CV:t?

Det är vanligt att ha med privat mejladress, privat postadress, och privat telefonnummer i CV:t. Vanligtvis ska alltså exempelvis inte numret till ens jobb-mobil anges (om man inte har en privat mobiltelefon kan det dock vara acceptabelt).

Om man inte vill ange sin hemadress så är detta vanligtvis inte nödvändigt, ange istället den ort du bor på. I de flesta fall bör mejladress och telefonnummer anges.

25. Vad ska jag skriva som övriga meriter?

Denna sektion ska typiskt sätt hållas kort. När du anger en övrig merit bör du även kort beskriva meriten, inklusive vilka eventuella arbetsuppgifter du haft relaterade till meriten och vad du lärt dig. Exempel på övriga meriter:

26. Vad letar arbetsgivare efter i CV:t?

I de flesta fall letar arbetsgivare efter följande:

27. Huvuddelarna i ett CV. Vad får man inte glömma?

För att ett CV ska anses komplett måste det åtminstone innehålla följande:

28. Ska man ange sina betyg i CV:t?

Om man har bra betyg på sin senaste högsta utbildning så kan det vara värt att kort beskriva detta. Man kan exempelvis skriva ens genomsnittliga betyg i delen av CV:t där man beskriver sin högskoleutbildning (se våra CV-mallar för en indikation).

Om man inte har så bra betyg så skriver man helt enkelt inget om betyg i CV:t.

Om det står att man ska bifoga sina betyg i jobbansökan, så gör man det. I annat fall ska man typiskt sätt inte bifoga själva betygen. Istället kan man om man vill sammanfatta betygen kort på CV:t.

29. Hur förbereder man sig? Ordna med intyg etc

I samband med att du börjar skriva ditt CV kan det vara bra att ta fram

Detta är bra både för att du själv ska få en överblick över vad du ska skriva i ditt CV och för att dessa är bra att kunna visa upp om de efterfrågas.

30. Att fylla i punkterna i ditt CV

När du fyller i någon av våra CV-mallar kan du ha följande punkter i åtanke.

Mina mål Försök att lyckas skapa intresse för dig genom att berätta om vad du har för mål och på vilket sätt du skulle bli en tillgång på den nya arbetsplatsen. Berätta också gärna om vad du har för framtida yrkesambitioner.

Egenskaper / Profil Försök här att sammanfatta dina 2-4 främsta styrkor. Du kan även försöka ge svar på frågor som kan uppkomma för läsaren under den här rubriken.

Arbetslivserfarenhet Presentera här i omvänd kronologisk ordning de anställningar du har haft. Skriv hur lång tid anställningen varade och vad dina arbetsuppgifter var. Ange så många detaljer som verkar rimligt, och gjorde du stora framgångar – betona dem!

Utbildning Beskriv under den här rubriken utbildningar du har gått, och kom ihåg att även här ska de presenteras i omvänd kronologisk ordning. Ta kortfattat med så mycket information som är rimligt. Ha med under vilken tid utbildningen varade, skolans/universitetets namn, och vilken form av examen den ledde till. Ta även med de viktigaste delmomenten i utbildningen som ämnen, fördjupningar och examensarbeten.

Språkkunskaper Berätta kort om dina språkkunskaper - vilka språk kan du och på vilken nivå kan du dem (elementär/goda/flytande).

Datorkunskaper Eftersom datorn är en central del av väldigt många yrken idag är goda datorkunskaper ofta väldigt meriterande. Berätta om vilka datorprogram du kan använda och hur väl du kan dem.

Referenser Du behöver inte skriva ner dina referenser i ditt CV utan det räcker med att du på slutet tillägger något i stil med att referenser och intyg kan fås på begäran.

31. Olika typer av CV

Det finns olika typer av CV. Nedan finns en beskrivning av dessa. Våra CV-mallar är av den kronologiska typen.

Kronologiskt CV Ett kronologiskt CV är den vanligaste formen av CV. I ett sådant presenterar du dina erfarenheter under olika rubriker. Dessa rubriker ordnas i omvänd kronologisk ordning. Det innebär att du först berättar om ditt senaste yrke under en rubrik som du kan kalla för exempelvis yrkeslivserfarenhet och sedan beskriver din senaste utbildning under rubriken utbildningar.

På det här sättet kan du skapa ett överskådligt CV där du kan visa att hur du har utvecklats och avancerat under årens lopp. En nackdel med att använda ett sådant CV är att du lätt kan behöva göra upprepningar och i en del fall kan det uppstå luckor.

Funktionellt CV Principen för att skriva ett funktionellt CV är att du visar upp dina faktiska färdigheter. Det kan vara särskilt bra när du söker jobb inom nya områden. Nackdelen är att ett funktionellt CV inte är lika lättläst och överskådligt som ett kronologiskt CV. Ett par exempel på rubriker du kan använda är

Mixat CV Ett sätt att skriva ett CV är att göra en kombination av de två föregående formerna av CV. Då kan du exempelvis ägna första sidan åt att berätta om och beskriva dina färdigheter samtidigt som du kan presentera dig själv på ett kronologiskt och mer lättöverskådligt sätt på sida 2.