Mallar, cv mall

Menu:


Skriv CV på 10 minuter

Nedan finner du ett flertal CV-mallar, gratis i Word. Bland annat finns ett mycket klassiskt CV, både i en version med och i en version utan plats för foto. Vi har även mer moderna CV-mallar. Alla CV-mallar finns även i engelska versioner. Du laddar ner dem med ett klick utan krav på registrering på hemsidan.

Du hittar samtliga CV-mallar nedan i artikeln. Längst ned i artikeln under rubriken ”Så fyller du i dina uppgifter i CV-mallarna finns en text som beskriver hur du enklast skriver ditt CV med hjälp av någon av CV-mallarna.

Gratis CV-mall - Klassisk

Ladda ned: CV-mall - Klassisk (Word).

Ladda ned: CV-mall - Klassisk engelska (Word).


Gratis CV-mall - Modern

Ladda ned: CV-mall - Modern (Word).

Ladda ned: CV-mall - Modern engelska (Word).


Gratis CV-mall - Klassisk med foto

Ladda ned: CV-mall - Klassisk med foto (Word).

Ladda ned: CV-mall - Klassisk med foto engelska (Word).


Gratis CV-mall - Modern Clean

Ladda ned: CV-mall - Modern Clean (Word).

Ladda ned: CV-mall - Modern Clean engelska (Word).


Gratis CV-mall - Modern Clean Svartvit

Ladda ned: CV-mall - Modern Clean Svartvit (Word).

Ladda ned: CV-mall - Modern Clean Svartvit engelska (Word).


Gratis CV-mall - Modern Svartvit

Ladda ned: CV-mall - Modern Svartvit (Word).

Ladda ned: CV-mall - Modern Svartvit engelska (Word).


Så fyller du i dina uppgifter i CV-mallarna

Förberedelse: ordna med intyg etc

Innan du sätter igång med att skriva ditt CV kan det vara en bra idé att rota fram

Detta är bra både för att du själv ska få en överblick över vad du ska skriva i ditt CV och för att dessa är bra att kunna visa upp om de efterfrågas.

Att fylla i punkterna i ditt CV

Mina mål Försök att lyckas skapa intresse för dig genom att berätta om vad du har för mål och på vilket sätt du skulle bli en tillgång på den nya arbetsplatsen. Berätta också gärna om vad du har för framtida yrkesambitioner. Att ha definierat mål att uppnå, redan innan man blir tillsatt, på en arbetsplats gör dig attraktiv!

Egenskaper / Profil Försök här att sammanfatta dina 2-4 främsta styrkor. Du kan även försöka ge svar på frågor som kan uppkomma för läsaren under den här rubriken. T.ex. kan du om du har gått många olika utbildningar eller haft flera olika yrken få en chans att berätta varför du skulle stanna på just den här posten.

Arbetslivserfarenhet Presentera här i omvänd kronologisk ordning de anställningar du har haft. Skriv under hur lång tid anställningen varade och vad dina arbetsuppgifter var. Ange så många detaljer som verkar rimligt, och gjorde du stora framgångar – betona dem!

Utbildning Beskriv under den här rubriken utbildningar du har gått, och kom ihåg att även här ska de presenteras i omvänd kronologisk ordning. Ta kortfattat med så mycket information som är rimligt.

Ha med under vilken tid utbildningen var, skolans namn, och vilken form av examen den ledde till. Ta även med de viktigaste delmomenten i utbildningen som ämnen, fördjupningar och examensarbeten. Efter denna rubrik kan du även ha en rubrik där du visar vilka övriga kurser du har gått.

Språkkunskaper Berätta kort om hur dina språkkunskaper ser ut - vilka språk du kan och på vilken nivå (elementärt/bra/flytande) dessa ligger.

Datorkunskaper Eftersom datorn är en central del av väldigt många yrken idag är goda datorkunskaper ofta väldigt meriterande. Berätta om exakt vilka datorprogram du kan använda och hur väl du kan dem.

Övrigt Berätta kort om vad du gör på din fritid, din familjesituation, om du har körkort, utlandserfarenhet eller annat som kan vara av intresse för arbetsgivaren.

Referenser Du behöver inte skriva ner dina referenser i ditt CV utan det räcker med att du på slutet tillägger något i stil med att referenser och intyg kan fås på begäran.

Olika typer av CV

Det finns olika typer av CV, som presenterar dina erfarenheter och tillgångar på olika sätt. Här följer en presentation av de olika:

Kronologisk CV En kronologisk CV är den vanligaste formen av CV. I ett sådant presenterar du dina erfarenheter under olika rubriker. Dessa rubriker ordnas i omvänd kronologisk ordning. Det innebär att du först berättar om ditt senaste yrke under rubriken som du kan kalla för exempelvis yrkeslivserfarenhet och sedan beskriver din senaste utbildning under rubriken utbildningar.

På det här sättet kan du skapa ett överskådligt CV där du kan visa att hur du har utvecklats och avancerat under årens lopp. En nackdel med att använda ett sådant CV är att du lätt kan behöva göra upprepningar och i en del fall kan det uppstå luckor.

Funktionell CV Principen för att skriva ett funktionellt CV är att du visar upp dina faktiska färdigheter. Det kan vara särskilt bra när du söker jobb inom nya områden. Nackdelen är att ett funktionellt CV inte är lika lättläst och överskådligt som ett kronologiskt CV. Ett par exempel på rubriker du kan använda är

Mixad CV Det nästan bästa sättet att presentera sig själv på är att göra en kombination av de två föregående formerna av CV. Då kan du exempelvis ägna första sidan åt att berätta om och beskriva dina färdigheter samtidigt som du kan presentera dig själv på ett kronologiskt och mer lättöverskådligt sätt på sida 2.