Mallar
Mallar

Menu:Skriv kvitto med gratis mallar i Word och PDF

Ska du sälja eller köpa något och behöver skriva ett kvitto? Skriv enkelt ett kvitto med hjälp av våra kvittomallar; de är helt gratis och finns i Word (justerbar) och PDF. Laddas ned med ett klick.

Här finns mallarna för kvitto & kontantkvitto

Gratis kvitto mall

Kvittomall Word     |     Kvittomall PDF

Enkelt Kvitto Word     |     Enkelt Kvitto PDF

Kontantkvitto Word     |     Kontantkvitto PDF

Handskrivet kvitto

Du ordnar enkelt ett handskrivet kvitto genom att helt enkelt skriva av innehållet i någon av kvittomallarna för hand.

Ett enkelt handskrivet kvitto skapas även enkelt genom att skriva av följande:

Kvitto [skriv även datum].

Kvittot gäller: [beskriv varan].

Säljare: [förnamn, efternamn och kontaktuppgifter].

Pris: [antal kronor].

[Underskrift(er)]

Kvittomallarnas innehåll och användning

Mallarna är avsedda för försäljning mellan privatpersoner. Kvittot är ett typexempel på dokument som är relativt standardiserat och som därför passar bra att skriva med hjälp av en mall.

I det enkla kvittot fyller man endast i:

I övriga kvittomallar fyller man i uppgifter om:

Så använder du mallarna

Exempel på användningsområden

Kvitton mellan privatpersoner kan se ut på många olika sätt, och våra mallar utgör således endast exempel på hur bra kvitton kan se ut. Kvittomallarna är exempelvis tänkta att användas i det fall privatpersoner köper eller säljer något via Blocket, Facebook Market, Tradera eller liknande och fått betalt, eller betalat, via Swish eller med kontanter.

Vanliga frågor och tips

1. Vad är ett kvitto, och dess syfte?

Ett kvitto dokumenterar att en försäljning skett. För att precisera så är alltså kvittot ett bevis för att en försäljning skett; oftast innebär detta (i) att betalning har skett, och (ii) antingen att en tjänst blivit utförd eller att en vara har bytt ägare.

Syftet är att bevisa att försäljning skett och att ge detaljer, exempelvis datum för köpet, pris och villkor. Det finns flera situationer då det kan vara bra för både köpare och säljare att kunna visa upp ett kvitto; exempelvis för försäkringsbolag (om det man köpt blir stulet underlättar ett kvitto i det fall man eventuellt har rätt att få ersättning via sin försäkring), eller för myndigheter (exempelvis i det fall det visar sig att det man köpt är stöldgods).

2. Måste man skriva kvitto när köpare och säljare är privatpersoner? (Lagstiftning)

Vid försäljning mellan två privatpersoner så finns inget lagkrav på att kvitto ska skrivas. Däremot så är det i de allra flesta fall rimligt att skriva kvitto, och det är inte orimligt att en säljare kräver att kvitto ska skrivas för att köpet ska fullföljas.

Vilka lagar gäller? Vid köp mellan privatpersoner gäller Köplag (1990:931).

Företag däremot måste skriva kvitton utformade på särskilt sätt, i enlighet med bland annat konsumentköplagen.

3. Vad ska ett giltigt kvitto innehålla?

Vid köp mellan privatpersoner finns inget krav på att kvitto ska skrivas, och begreppet giltigt kvitto blir därmed inte relevant. Kvitton kan alltså utformas precis så som köpare och säljare kommer överens om.

4. Digitalt kvitto som privatperson?

Som nämnt kan kvitton mellan privatpersoner utformas i enlighet med köparens och säljarens överenskommelse. Det går därmed bra att skriva kvittot digitalt. Kvittot kan exempelvis skrivas genom att köparen skickar information om försäljningen till säljaren via sms eller e-post.

5. Vem skriver under kvittot? Ska säljare och köpare ha egna exemplar av kvittot?

Även här gäller att köparen och säljaren gemensamt får bestämma. Det säkraste sättet att säkerställa dokumentation kring köpet är att både köpare och säljare skriver under kvittot och att det upprättas i två exemplar, varar säljaren och köparen får var sitt; men det finns alltså inget krav gällande detta.

Ett argument för att båda säljare och köpare ska skriva under är att detta dokumenterar dels att säljaren fått betalt, och dels att köparen fått varan ifråga.

6. Vad ska man tänka på när man köper och säljer begagnat?

7. Finns rätt att ångra sig vid köp av privatperson?

Det finns ingen rätt att ångra sig när man köpt något av en privatperson, om inte detta avtalats om i samband med köpet. Vill man ha en sådan ångerrätt bör man se till att få den skriftligen i samband med köpet.

8. Har säljaren rätt att ångra sig?

Inte heller säljaren har rätt att ångra sig, om inte detta avtalats om. Om säljaren vill ha rätt att ångra sig bör denne se till att skriftligen få sådan rätt i samband med försäljningen.

9. Gäller ursprungliga garantier efter begagnat köp?

Eventuella garantier ifrån företaget som ursprungligen sålt varan går inte nödvändigtvis över till en ny ägare som köper varan begagnat. Det beror helt enkelt på vad som står i dokumentationen för garantin.

10. Vad gör jag som köpare om det är fel på varan? Finns rätt till reklamation?

I vissa fall finns rätt till reklamation även om du köpt en vara ifrån en privatperson.

Huvudregeln är att dock att varor säljs i befintligt skick, och det kan vara svårt att klaga på fel på en vara som du skulle ha upptäckt om du undersökt varan i samband med köpet. Exempel: om du köper en cykel som du senare märker har repor i lacken, så kan det vara svårt att klaga på detta eftersom du skulle ha upptäckt detta om du undersökt cykeln när du köpte den.

Är det fel på varan så kan du dock ha rätt att få prisavdrag eller till och med häva köpet; för detaljer se: Fel på varan – dina rättigheter (Konsumentverket).

11. Något särskilt att tänka på vid köp av begagnad cykel?

Det kan vara en bra idé att inkludera cykelns ramnummer i kvittot. Om möjligt bör även originalkvitto bifogas, samt övriga tips i den här artikeln följas.

Vi rekommenderar även följande artikel: Så säkerställer du att du inte köper en stulen, begagnad cykel (Stoldskyddsforeningen.se).

12. Går det bra med kvitto vid bilköp?

Vid privat köp och försäljning av bil bör en kvittomall inte användas. Istället bör ett korrekt köpeavtal utformat för just bilköp upprättas; se exempelvis Köpekontrakt för bil (Konsumentverket.se).

Mallar.info är en gratis hemsida och mallar/information används på eget ansvar och bör endast användas om tillräcklig kompetens innehas. Om säkerställd korrekthet önskas bör betald fackman användas. Läs mer på länken ”Kontakt” i länkmenyn.