Mallar, cv mall

Menu:

Projektarbete mall

Skriv projektarbete med mallen nedan. Beroende på de exakta instruktioner som gäller för ditt projektarbete kan mallen nedan behöva justeras. Kom ihåg att mallen endast är ett exempel på hur ett projektarbete kan se ut och att det finns många olika bra sätt att utforma ett projektarbete på.

Försättsblad
Titel, datum, organisation, eventuellt kursnummer etc., författarnas namn.

Sammanfattning
Denna dela sammanfattar på cirka 200-300 ord projektarbetets syfte, frågeställning och resultat.

Innehållsförteckning

Inledning
Denna del av projektarbetet bör innehålla en bakgrund till ämnet så att läsaren förstår i vilket sammanhang projektarbetet ska sättas. Vidare så ska denna del innehålla vad syftet med projektarbetet är och vilken frågeställning som det försöker besvara.

Teori
Här beskrivs den teori som ligger till grund för projektarbetet. Även relaterad teori beskrivs så att läsaren vet vilket sammanhang teorin ska sättas i.

Metod
Här beskrivs på ett objektivt sätt den metod som använts för projektarbetet.

Huvuddel
Här har du med kärnan i vad projektarbetet handlar. Det är svårt att beskriva vad denna sektion ska innehålla generellt: det beror helt på vad projektarbetet handlar om.

Resultat
Här beskrivs på ett objektivt sätt de resultat som framkommit.

Slutsatser
Här dras slutsatser baserat på ovanstående resultat. Denna och föregående sektion kan skrivas som en sektion.

Diskussion
Här diskuteras och problematiseras slutsatserna ovan.

Källförteckning
Skriv en korrekt källförteckning med hjälp av denna mall.

Appendix

Relaterade mallar:
Källförteckning mall
Rapport mall
Opponering mall
Labbrapport mall