Mallar
Mallar

Menu:Hur skriver man en labbrapport?

Skriv din labbrapport med hjälp av vår mall.

Tänkt användare: nybörjare

Mallen är av en enkel typ och passar bäst för dig som skriver din första, eller en av dina första labbrapporter; men den kan även tjäna som inspiration gällande hur man kan skriva labbrapporter även för den som har erfarenhet av området.

Så här använder du mallen

Mallen utgörs av texten under rubriken nedan. Gör så här:

Mallen är tänkt att tjäna som exempel på vad en labbrapport kan innehålla, men beroende på de instruktioner som gäller för just din labbrapport så kan givetvis mallen behöva justeras både vad gäller innehåll och disposition.

Här finns labbrapportmallen

Under varje rubrik finns en skriv-instruktion för innehållet under den aktuella rubriken.

Försättsblad
Här ska labbrapportens titel, datum, organisation, eventuellt kursnummer etc. och författarnas namn finnas.

Inledning
Här beskrivs kort vad laborationen går ut på.

Syfte
Här beskrivs vad syftet med laborationen är.

Teori
Här beskrivs den teori som förklarar det som laborationen är tänkt att visa.

Material
Här listas det material som behövdes för att utföra laborationen.

Metod
Här beskrivs tydligt steg för steg den metod som använts. Det ska vara så tydligt att den som läser kan replikera laborationen.

Resultat
Här beskrivs på ett helt objektivt sätt de resultat som laborationen fick.

Slutsatser
Här dras slutsatser baserat på laborationens resultat beskrivna i föregående avsnitt.

Diskussion
Här diskuteras slutsatserna ovan.

Källförteckning
Skriv en korrekt källförteckning med hjälp av denna mall.

Exempel på labbrapport

Att läsa ett riktigt exempel på en labbrapport kan också underlätta ditt skrivande. Vi hänvisar till Skolverkets exempel, se: Exempel på labbrapport (Skolverket.se).

Relaterade mallar: