Mallar, cv mall

Menu:

Labbrapport mall

Skriv din labbrapport med inspiration av mallen nedan. Mallen är tänkt att tjäna som exempel på vad en labbrapport kan innehålla, men beroende på de instruktioner som gäller för just din labbrapport så kan givetvis mallen behöva justeras både vad gäller innehåll och disposition.

Labbrapport mall

Försättsblad
Här ska labbrapportens titel, datum, organisation, eventuellt kursnummer etc. och författarnas namn finnas. Inledning
Här beskrivs kort vad laborationen går ut på.

Syfte
Här beskrivs vad syftet med laborationen är.

Teori
Här beskrivs den teori som förklarar det som laborationen är tänkt att visa.

Material
Här listas det material som behövdes för att utföra laborationen.

Metod
Här beskrivs tyligt steg för steg den metod som använts. Det ska vara så tydligt att den som läser kan replikera laborationen.

Resultat
Här beskrivs på ett helt objektivt sätt de reslutat som laborationen fick.

Slutsatser
Här dras slutsatser baserat på laborationens resultat beskrivna i föregående avsnitt.

Diskussion
Här diskuteras slutsatserna ovan.

Källförteckning
Skriv korrekt källförteckning med hjälp av denna mall.

Relaterade mallar:
Källförteckning mall
Rapport mall
Opponering mall
Projektarbete mall