Mallar, cv mall

Menu:

PM mall

Gratis mall för PM i Word. Skriv ett snyggt och överskådligt PM som folk verkligen brinner för att läsa med hjälp av Mallar.info:s mall för PM. PM är förkortning för latinets promemoria vilket ordagrant betyder för (pro) minnet (memoria). När man i dagligt tal pratar om ett PM menar man oftast ett dokument av någon av följande typer: förslag, anvisningar, meddelanden, klargöranden, yttranden, inlägg, rapport etc.Ladda ner mallar.info:s mall för PM och sätt igång att skriv, det är helt gratis! Denna mall för PM (använd den gärna som exempel) är lämpligast inom arbetsvärlden snarare än universitetsvärlden. PM mall.

Relaterade mallar:
CV mallar
Fakturamall
Kvitto mall