Mallar, cv mall

Menu:
Skriv PM med vår mall i Word

Gratis mall för PM i Word, utan krav på registrering. Skriv ett snyggt och överskådligt PM med vår mall.

Mallen laddas ned längre ned på sidan.

Vad är ett PM?

PM är förkortning för latinets promemoria vilket ordagrant betyder för (pro) minnet (memoria). När man i dagligt tal pratar om ett PM menar man vanligtvis ett dokument av någon av följande typer:

Så skriver du PM med hjälp av mallen

I mallen fyller man bland annat i PM:ets rubrik, vem som författat det, och liknande information. När du skriver ditt PM kan du ha följande tips i åtanke:

  1. Skriv en tydlig rubrik som är sådan att läsaren direkt förstår vad PM:et handlar om.
  2. Skriv innehållet på ett tydligt sätt. Kan informationen missförstås?
  3. Har alla som är tänkta att läsa PM:et den bakgrundsinformation som behövs för att förstå PM:et korrekt?
  4. Säkerställ även att PM:et inte blir onödigt långt. >
  5. Läs igenom PM:et noga för att säkerställa dels att informationen är tydlig, och dels att inga slarvfel gällande språk, stavning och grammatik förekommer.

Här finns mallen

Gratis mall PM

Här laddar du ned mallen för PM (Word).

Relaterade och populära mallar: