Mallar
Mallar

Menu:Skriv PM med vår mall i Word

Gratis mall för PM i Word, utan krav på registrering. Skriv ett snyggt och överskådligt PM med vår mall.

Mallen laddas ned längre ned på sidan.

Vad är ett PM?

PM är förkortning för latinets promemoria vilket ordagrant betyder för (pro) minnet (memoria). När man i dagligt tal pratar om ett PM menar man vanligtvis ett dokument av någon av följande typer:

Så skriver du PM med hjälp av mallen (skriv-instruktion)

I mallen fyller man bland annat i PM:ets rubrik, vem som författat det, och liknande information. När du skriver ditt PM kan du ha följande tips i åtanke:

  1. Skriv en tydlig rubrik som är sådan att läsaren direkt förstår vad PM:et handlar om; inklusive slutsatser och förslag om möjligt.
  2. Börja med en kort paragraf som förtydligar informationen i titeln.
  3. Skriv en introduktion som ger bakgrund och kontext till anledningen till att PM:et skrivs. Har alla som är tänkta att läsa PM:et den bakgrundsinformation som behövs för att förstå PM:et korrekt?
  4. I nästa del av PM:t kommer slutsatser och eventuella förslag eller uppmaningar.
  5. Till sist kan en diskussionsdel inkluderas där det ovanstående innehållet problematiseras.
  6. Generellt bör innehållet skrivas på ett tydligt sätt. Kan informationen missförstås?
  7. Säkerställ att PM:et inte blir onödigt långt.
  8. Läs igenom PM:et noga för att säkerställa dels att informationen är tydlig, och dels att inga slarvfel gällande språk, stavning och grammatik förekommer.

Här finns mallen

Gratis mall PM

Här laddar du ned mallen för PM (Word).

Relaterade och populära mallar: