Mallar
Mallar

Menu:Skriv gåvobrev med gratis mall i Word & PDF

Ska du ge bort någonting värdefullt? Vi tillhandahåller gratis mallar för gåvobrev i Word och PDF, utan krav på registrering på hemsidan. Ladda ned mallarna med ett klick.

Vi har mallar för:

Längre ned i texten finns en manual för gåvobrev där man bland annat läser om:

Gratis mall gåvobrev

Mall för gåvobrev lös egendom (Word)

Mall för gåvobrev lös egendom (PDF)

Mall för gåvobrev fast egendom (Word).

Mall för gåvobrev fast egendom (PDF).

Mallar.info är en gratis hemsida och mallar/information används på eget ansvar och bör endast användas om tillräcklig kompetens innehas. Om säkerställd korrekthet önskas bör betald fackman användas. Läs mer på länken ”Kontakt” i länkmenyn.

Två typer av gåvobrev: fast & lös egendom

Man skiljer på två typer av gåvobrev. Dels gåvobrev som avser

och dels gåvobrev som gäller annat än just fastighet, tomträtt eller bostadsrätt (det vill säga lös egendom) exempelvis:

Gåvobrev för lös egendom

I mallen (som du hittar ovanför i texten) fyller man bland annat i:

Gåvobrevet signeras sedan av bägge parter. Gåvobrevet kan även vidimeras (med andra ord bevittnas), vilket finns förifyllt i mallen.

Gåvobrev för fast egendom: fastighet, tomträtt & bostadsrätt

Är det du ska ge bort en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt? I så fall rekommenderas en gåvobrevmall för just dessa syften.

Det viktigt att dokument av den här typen blir helt korrekta och det är således att rekommendera att jurist konsulteras när ett gåvobrev ska skrivas (mallar.info är en kostnadsfri hemsida och helt säkerställd korrekthet kan inte garanteras).

Gåvobrev för fast egendom ska skrivas och bevittnas

För gåvobrev som gäller fastighet, tomträtt eller bostadsrätt ska gåvobrev alltid skrivas. De ska dessutom bevittnas.

Regler och registrering av gåva av fastighet eller tomträtt

Vid gåva av fastighet eller tomträtt gäller att den nya ägaren ska registreras, vilket görs genom att exempelvis ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Detta gör enklast med BankID på lantmateriet.se (om tex ansökan av lagfart vid gåva).

Särskilda regler gäller gåvor av denna typ, exempelvis i det fall givaren är gift. Du läser mer om dessa regler via föregående länk till Lantmäteriets hemsida.

Gåva av bostadsrätt - ansök om att bli medlem i BRF

Mottagaren av bostadsrätten måste givetvis ansöka om att bli medlem i bostadsrättsföreningen. Läs mer om vilka regler som gäller hos: familjensjurist.se (om att ge bort bostadsrätt som gåva).

Gåva av bostad & skatt

Att ge bort en bostad kan ha skatteeffekter, du läser mer om ämnet på Söderberg & Partners (en ledande svensk förmedlare av försäkringar och finansiella tjänster) hemsida; se soderbergpartners.se (om bla. gåva av bostad och skatt).

I vissa fall ska gåva mellan gifta personer registreras hos Skatteverket

För att en gåva mellan makar ska bli juridiskt gällande i alla avseenden så kan det krävas att gåvan registreras hos Skatteverket.

En anledning till att detta kan vara viktigt är att det kan vara bra att det är säkerställt vem av makarna som äger något i händelse av exempelvis att en långivare (banken) avser att få till stånd en utmätning med hjälp av Kronofogden hos någon av makarna.

Läs mer om detta på skatteverket.se (om gåva mellan makar).

Relaterade mallar: På mallar.info finns även: